medycynawposce, Autor o Medycyna w Polsce | Strona 2 z 2