Sukces polskiej lekarki

Sukces polskiej lekarki

Rate this post

Praca naukowa „Prospective Evaluation of Ursodeoxycholic Acid Withdrawal in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis” autorstwa dr Ewy Wunsch i współp. została uznana za najlepszą pracę z dziedziny gastroenterologii i hepatologii w cyklicznym konkursie „Dr. Bares Award” i tym samym zdobyła główną nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Nagrodzona praca przedstawia wyniki badania oceniającego wpływ długotrwałego stosowania dawek UDCA znacznie przekraczających dotychczasowe zalecenia (Lindor i wsp.). Udowadnia, iż odstawienie terapii kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) w istotny sposób pogarsza parametry biochemiczne oraz nasila świąd u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych.

Co dwa lata spółka farmaceutyczna PRO.MED.CS Praha a.s. ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową z dziedziny gastroenterologii i hepatologii. Konkurs organizowany jest od 1993 roku, a w 2005 roku został nazwany na cześć jego pomysłodawcy, długoletniego dyrektora generalnego firmy, zasłużonego na polu gastroenterologii dr. Rudolfa O. Baresa – Dr. Bares Award.

Dr n. med. Ewa Wunsch jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (2007). Dwa lata po ukończeniu studiów uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a wyniki jej badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Liver International”. Po obronie pracy doktorskiej kontynuowała badania nad zaburzeniami neurologicznymi u pacjentów z chorobami wątroby, co zaowocowało kolejnymi publikacjami z listy filadelfijskiej. W latach 2009-2010 zdobywała doświadczenie zawodowe w Klinikum Barnim w Eberswalde w Niemczech. Po powrocie do Polski kontynuuje specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych w Klinice Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Należy również do Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby (EASL) i Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowe zostały wyróżnione dwukrotnie stypendium dla młodych uczonych „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Amicus scientiae et veritatis za badania klinicznych i genetycznych aspektów chorób wątroby (12/2013). Aktualnie skupia się na badaniach nad cholestatycznymi chorobami wątroby.

fot. dzięki uprzejmości http://www.freedigitalphotos.net