otiszdiamentami_Boehringer-Ingelheim

Od lewej: Oliver Koehncke (dyrektor generalny Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes PTL, przewodniczący Jury nagrody Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami)